Write your way In – Oslo, Norway

Write your way In Oslo, Norway

Veilederne og forfatterne Kristin Flood og Merle Levin inviterer deg til en helg med fokus på hva skrivingen kan åpne opp i oss. Du lærer å bruke skrivingen både som et kreativt uttrykk og som verktøy for personlig utvikling. Tilnærmingen til skriveprosessen er unik. Metoden de bruker er original. Dette kurset er en opplevelse snarere enn et vanlig skrivekurs.

Category:

Description

Write your way In Oslo, Norway

SKRIV DEG INNOVER
en vei til selvinnsikt
og kreativ forløsning
MED KRISTIN FLOOD
OG MERLE LEVIN
Holmen Fjordhotell & Spa, ASKER

I write to discover what I already know.
Flannery O’ Connor

Veilederne og forfatterne Kristin Flood og Merle Levin inviterer deg til en helg med fokus på hva skrivingen kan åpne opp i oss. Du lærer å bruke skrivingen både som et kreativt uttrykk og som verktøy for personlig utvikling. Tilnærmingen til skriveprosessen er unik. Metoden de bruker er original. Dette kurset er en opplevelse snarere enn et vanlig skrivekurs.

Kurslederne deler sin tretti år lange erfaring med skriving, publisering og åndelig søken. Kombinasjonen av praktiske øvelser og veiledernes nærvær skaper et klima som inspirerer og åpner nye perspektiver. Du kommer i berøring med ditt indre landskap og får tilgang til en eksepsjonell kreativ prosess. Forskning har vist at det å skrive seg innover har en helsefremmende effekt.

‘Skriv deg innover’ var de blant de første skrivekursene i Norge da de ble lansert i 2002. Hundrevis av kvinner og menn har deltatt og mange har opplevd at skrivingen har blitt forløst i løpet av en kort skrivehelg.

Hva opplever du på kurset?
> Forløsning av din kreative puls
> Større innsikt i ditt indre landskap
> Kunnskap om den indre sabotøren
> Erfaring og forståelse av ditt autentiske jeg
> Nye, spennende skrivemetoder

Kurset handler om en måte å skrive på som er utforskende. En oppdagelsesferd der vi på forhånd ikke vet hvor skrivingen vil føre oss hen. Vi vil oppleve at vi ser tydeligere hva vi tenker. Kurset er for alle som har lært å sette bokstaver og ord i rekkefølge. Det handler ikke om skriveteknikker, men om å finne gløden, gleden og flyten i det å skrive. Og det handler om nysgjerrighet etter å komme i kontakt med det hver enkelt har inni seg.

Et viktig moment er å sette til side “sabotøren”, stemmen i oss som stopper inspirasjonen og pågangsmotet. Når vi blir kjent med hvordan sabotøren opererer, blir det enklere å overse det den prøver å begrense, og heller la seg fascinere av den kraften vi alle bærer. Hver og en av oss er unike med vår egen farge eller tone, og målet med kurset er å sette denne tonen på papiret gjennom skrivingen. Kurset er ikke skriveteknisk orientert og heller ingen form for terapi, men et dypdykk i dine egne muligheter.

Ingenting under kurset blir evaluert og ingenting blir kommentert. Det handler om metoder og øvelser, og det som skrives forblir privat.

KRISTIN FLOOD MERLE LEVIN
Begge kurslederne er aktive forfattere som skriver og publiserer bøker. Hele Kristin Floods forfatterskap omhandler utvikling av oppmerksomhet, nærvær, mindfulness og tilstedeværelse. De fem bøkene hun har skrevet har ulik innfallsvinkel. Bestselgeren ’Amor Fati, om å elske sin skjebne’ var en av de første mindfulness-bøkene i Norge (Cappelen 2002) som beskrev hvordan man kunne bli mer oppmerksom på sitt eget indre liv og hva det fører til. Boken ’Nærvær’ (CappelenDamm, 2015) har fått gode omtaler. Revidert utgave av Rom for stillhet, kom i 2017. Merle har skrevet bøker om San Bushman-kulturen i Sør-Afrika og barnebøker som har som mål å utvikle barnas forhold til den spirituelle delen av tilværelsen. Boken ’Listenbear’ (Lyttebjørnen) er kjøpt opp av Redd Barna International og oversatt til en rekke språk. Kristin begynte sin meditasjonspraksis allerede på 1980-tallet under veiledning av de norske psykoterapeutene Nina Heim og Eirik Balavoine, begge elever av danske Bob Moore. På 1990-tallet begynte hun å reise regelmessig på stille retreater. I 1999 møtte hun Neale Donald Walsch. Det personlige møtet og bøkene hans fi kk stor betydning. Hun har vært inspirert av ulike læremestre, bl.a. Krishnamurti og Deepak Chopra. De siste 15 årene har hun arbeidet med Diamondlogos metoden, både i gruppe og individuelt, med læreren Faisal Muquaddam som er bosatt i California og er nært knyttet til sufi enes åndelige tradisjon. De siste to årene har hun vært elev av den amerikanske psykologiprofessoren og læremesteren Daniel Brown og deltar i hans ’Mahamudra’ meditasjonstrening.
I fl ere år var Kristin ansatt i Aftenposten og skrev fl ere reportasjer om alternative temaer. Hennes første bok ’Utenfor allfarvei ’(Tano, 1992), er en samling samtaler med nytenkende norske menn og kvinner. ’Rom for stillhet’ (Cappelen 2005) beskriver hvordan stillhet kan brukes for å utvikle større selvinnsikt. ’I Frans av Assisi fotspor – jakten på en annen rikdom’ (Stenersen 2009) er skrevet som en fortelling om en kvinne som ønsker å forstå den italienske helgens åndelige budskap; kontakten med hjertet – og hvordan budskapet har aktualitet i dagens samfunn. I 2014 ble bestselgeren Amor Fati (2002) utgitt i ny, revidert utgave på Cappelen Damm. Det samme gjelder Rom for stillhet, som kom nå i 2017.Hennes siste bok ’Nærvær’ ble utgitt høsten 2015. Se også www.kristinfl ood.com.

På 1970 tallet ble Merle og Jeff Levins hjem i Johannesburg i Sør- Afrika et fristed for åndelig søkende mennesker som praktiserte healing og meditasjon. Merle var en av de første som praktiserte Trancendental Meditasjon i Sør Afrika og hun fi kk en nær tilknytning til den indiske læremesteren Maharishi Mahesh Yogi som stiftet TM. I 1977 forlot hun Sør Afrika pga de politiske forholdene under apartheid og bosatte seg i Canada med mann og barn. Her startet de et spirituelt bosamfunn som hadde forbindelse med ’The Emissaries of Divine Light’ og de hadde nær kontakt med Peter og Eileen Caddy i Findhorn Community i Skotland, den første åndelige bevegelsen i Europa. I nesten ti år bodde Merle og ektemannen sammen med 180 personer i bofellesskapet. Felles målsetting var en bærekraftig livsstil basert på økologisk landbruk og holistiske verdier. På 1980 tallet åpnet hun det første holistiske helsesentret i Toronto Canada og ble konsulent for Canadas største Helse Spa ’King Ranch’. De siste fem årene har hun vært elev ved Ridhwan skolen under ledelse av Sandra Maitri.
I 2011 begynte hun et arbeid med den amerikanske psykologiprofessoren og læremesteren Daniel Brown – en trening i buddhistisk ’Mahamudra’ meditasjon som utvikler tilstedeværelse og nærvær.
Se også www.merlelevin.com og www.listenbear.com. Kristin Flood skrev deler av sin siste bok ‘Nærvær’ i et rom i annen etasje på Holmen Fjordhotell og Spa med utsikt over Oslofjorden. Hun ble grepet av roen og de vakre omgivelsene, som ligger så nær Oslo. Beliggenheten er unik, servicen førsteklasses og naturen inspirerer. Stedet skaper en fantastisk ramme for arbeidet med å skrive seg innover.