Write and Pilgrimage – Norway

Write and Pilgrimage, Grana Vollen, Norway
Date to be Announced

Journalist og forfatter Kristin Flood inviterer, i samarbeid med Merle Levin, sørafrikansk forfatter, antropolog og storyteller, til et originalt skrivekurs. Dette er en kombinasjon av kreativ skriving og selv-utforskning, der deltakerne gjennom å øke bevisstheten om sitt eget indre liv får større tilgang på sin kreativitet. Kontakten åpnes til den unike opplevelsen som kalles FLOW – kreativ fl yt.

Category:

Description

Write and Pilgrimage
Grana Vollen, Norway
Date to be Announced

SKRIVEWORKSHOP
MED KRISTIN FLOOD
OG MERLE LEVIN
GRANAVOLDEN GJÆSTGIVERI,
HADELAND

Vær en pilegrim i din egen skriveprosess

Journalist og forfatter Kristin Flood inviterer, i samarbeid med Merle Levin, sørafrikansk forfatter, antropolog og storyteller, til et originalt skrivekurs. Dette er en kombinasjon av kreativ skriving og selv-utforskning, der deltakerne gjennom å øke bevisstheten om sitt eget indre liv får større tilgang på sin kreativitet. Kontakten åpnes til den unike opplevelsen som kalles FLOW – kreativ fl yt.

På denne nye workshop’en står det å være en pilegrim i fokus. Vi inviterer deg til en vakker gjestegård på Gran i Hadeland, som ligger langs pilegrimsleden til Nidaros. Nærmeste naboer er de to berømte søsterkirkene fra middelalderen. På kirkegården ligger vår store dikter Åsmund Olavsson Vinje begravet. En morgen skal vi vandre et stykke av leden til stemningsfulle St.Petri kirke. Hoveddelen av kurset foregår i gjæstgiveriets eldste rom, Gregerstua. Her skal du dukke ned i din egen indre pilegrimsvandring – gjennom skriveprosessen, selvutforskning og meditative øvelser.

Kurset handler om en måte å skrive på som er utforskende. En oppdagelsesferd der vi på forhånd ikke vet hvor skrivingen vil føre oss hen. Vi vil oppleve at vi ser tydeligere hva vi tenker. Kurset er for alle som har lært å sette bokstaver og ord i rekkefølge. Det handler ikke om skriveteknikker, men om å fi nne gløden, gleden og fl yten i det å skrive. Og det handler om nysgjerrighet etter å komme i kontakt med det hver enkelt har inni seg.

En del av workshopen omhandler sabotøren, stemmen i oss som stopper inspirasjonen og pågangsmotet. Når vi blir kjent med hvordan sabotøren opererer, blir det enklere å overse det den prøver å begrense, og heller la seg fasinere av den kraften vi alle bærer. Hver og en av oss er unike med vår egen farge eller tone, og målet med kurset er å sette denne tonen på papiret gjennom skrivingen. Kurset ikke skriveteknisk orientert og heller ingen form for terapi, men et dypdykk i dine egne muligheter.

Ingenting under kurset blir evaluert og ingenting blir kommentert. Det handler om metoder og øvelser, og det som skrives forblir privat.

Kristin begynte sin meditasjonspraksis allerede på 1980-tallet under veiledning av de norske psykoterapeutene Nina Heim og Eirik Balavoine, begge elever av danske Bob Moore. På 1990-tallet begynte hun å reise regelmessig på stille retreater. I 1999 møtte hun Neale Donald Walsch og det personlige møtet og bøkene hans fi kk stor betydning. Hun har vært inspirert av ulike læremestre, bl.a. Krishnamurti og Deepak Chopra. De siste 13 årene har hun arbeidet med Diamondlogos metoden, både i gruppe og individuelt, med læreren Faisal Muquaddam som er bosatt i California og er nært knyttet til sufi enes åndelige tradisjon. De siste to årene har hun vært elev av den amerikanske psykologiprofessoren og læremesteren Daniel Brown og deltar i hans ’Mahamudra’ meditasjonstrening.
I fl ere år var Kristin ansatt i Aftenposten og skrev fl ere reportasjer om alternative temaer. Hennes første bok ’Utenfor allfarvei ’(Tano, 1992), er en samling samtaler med nytenkende norske menn og kvinner. ’Rom for stillhet’ (Cappelen 2005) beskriver hvordan stillhet kan brukes for å utvikle større selvinnsikt. ’I Frans av Assisi fotspor – jakten på en annen rikdom’ (Stenersen 2009) er skrevet som en fortelling om en kvinne som ønsker å forstå den italienske helgens åndelige budskap; kontakten med hjertet – og hvordan budskapet har aktualitet i dagens samfunn. I 2014 ble bestselgeren Amor Fati (2002) og Rom for stillhet utgitt i nye reviderte utgaver på Cappelen Damm. Hennes siste bok ’Nærvær’ ble utgitt høsten 2015.
Se også www.kristinfl ood.com

På 1970 tallet ble Merle og Jeff Levins hjem i Johannesburg i Sør- Afrika et fristed for åndelig søkende mennesker som praktiserte healing og meditasjon. Merle var en av de første som praktiserte Trancendental Meditasjon i Sør Afrika og hun fi kk en nær tilknytning til den indiske læremesteren Maharishi Mahesh Yogi som stiftet TM. I 1977 forlot hun Sør Afrika pga de politiske forholdene under apartheid og bosatte seg i Canada med mann og barn. Her startet de et spirituelt bosamfunn som hadde forbindelse med ’The Emissaries of Divine Light’ og de hadde nær kontakt med Peter og Eileen Caddy i Findhorn Comunity i Skotland, den første åndelige bevegelsen i Europa. I nesten ti år bodde Merle og ektemannen sammen med 180 personer i bofellesskapet. Felles målsetting var en bærekraftig livsstil basert på økologisk landbruk og holistiske verdier. På 1980 tallet åpnet hun det første holistiske helsesentret i Toronto Canadaog ble konsulent for Canadas største Helse Spa ’King Ranch’.
De siste fem årene har hun vært elev ved Ridhwan skolen under ledelse av Sandra Maitri.
I 2011 begynte hun et arbeid med den amerikanske psykologiprofessoren og læremesteren Daniel Brown – en trening i buddhistisk ’Mahamudra’ meditasjon som utvikler tilstedeværelse og nærvær.
Se også www.merlelevin.com og www.listenbear.com.

Begge kurslederne er aktive forfattere som skriver og publiserer bøker. Hele Kristin Floods forfatterskap omhandler utvikling av oppmerksomhet, nærvær, mindfulness og tilstedeværelse. De fi re bøkene hun har skrevet har ulik innfallsvinkel. Bestselgeren ’Amor Fati, om å elske sin skjebne’ var en av de første mindfulness-bøkene i Norge (Cappelen 2002) som beskrev hvordan man kunne bli mer oppmerksom på sitt eget indre liv og hva det fører til. Boken ’Nærvær’ (Cappelen Damm, 2015) har fått gode omtaler.

Merle har skrevet bøker om San Bushman-kulturen i Sør-Afrika og barnebøker som har som mål å utvikle barnas forhold til den spirituelle delen av tilværelsen. Boken ’Listenbear’ (Lyttebjørnen) er kjøpt opp av Redd Barna International og oversatt til en rekke språk.

Etter 14 år med suksess med skrivekurs rundt om i Norge, lanserer Kristin Flood og Merle Levin nå for første gang et skrivekurs i Norge med overnatting. Kurslederne mener at middelalderstemningen og pilegrimsånden som ligger i omgivelsene gjør stedet spesielt godt egnet til fordypning og kreativ utforskning.
De mener også at det så skrive seg innover kan utløse en økende bevissthet om hva som foregår i vårt indre og føre til at vi blir bedre rustet til å møte vanskeligheter og motgang. I tillegg blir vi kjent med vårt eget indre potensiale.

På kurset får deltakerne anledning til å varme opp skrivemusklene på en ny og original måte. De lærer å trene opp evnen til å gjenkjenne sin egen skrivestemme og hvor i en tekst det finnes energi. Kurset forløser og inspirerer og alle kan delta, uansett skriveerfaring. Ta med penn og gode skrivesaker – vi bruker ikke PC på kurset. Mer info på www.kristinflood.com og mer om gjæstgiveriet på www. granavolden.no.